Omega Exact MEI nivo 4

Belangrijke kenmerken van Omega Exact zijn:

Ø De methode is ontwikkeld voor de nieuwe leerlijn exact van de projectwijzers (versie 2) van het Consortium Beroeps Onderwijs.

Ø Voor elke projectwijzer is een deel Omega Exact ontwikkeld. (behalve voor de BPV-projectwijzers 4, 6 en 9)

Ø De methode bestaat uit een gecombineerd theorie - werkboek.

Ø De methode is ontwikkeld voor vier leerjaren.

Geen producten gevonden voor deze selectie.