Hartelijk welkom
Winkelen: Subtotaal mandje:€ 0,00

Beta Natuurkunde is een natuurkunde methode die ontwikkeld is voor het middelbaar agrarisch onderwijs.

Bij het ontwikkelen van de methode zijn de eindtermen van de verschillende deelkwalificaties uit KS 2000+ als uitgangspunt genomen.

klik op de afbeelding voor meer informatie

Studentenboeken

   

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

4 artikel(en)

 1. Beta Natuurkunde voor het MAO deel A

  Beta Natuurkunde voor het MAO deel A

  € 33,50

  Inhoudsopgave:

  BLOK 1: Mechanica

  • Kinematica •Rust •Beweging •Baan •De eenparige beweging •Perioden
  • Wetten van Newton •Eerste wet van Newton •Tweede wet van Newton •Derde wet van Newton •Zwaartekracht •Normaalkracht •Spankracht •Veerkracht •Wrijvingskracht •Middelpuntzoekende kracht •Hefbomen

  BLOK 2: Elektriciteit

  • Elektriciteit •Inleiding •Geleiders en isolatoren •Lading en stroom •Spanning •Weerstand •Wet van Ohm •Vermogen •Serieschakeling •Parallelschakeling •Gemengde schakelingen •Van centrale tot verbruiker •De elektrische huisinstallatie •Gevaren van elektriciteit

  BLOK 3: Warmte

  • Warmte •Aggregatietoestanden •Soortelijke warmte •Rendement •Smelten en stollen •Verdampen en condenseren
  • Regel van Black •Warmte-overdracht •Warmtecapaciteit

  BLOK 4: Weerkunde

  • Het weer •Inleiding •Atmosfeer •Temperatuur •Vochtigheid •Weerkaart •Fronten •Hogedrukgebied •Lagedrukgebied •Warmtefront •Het binnendringen van een warmtefront •Passage van een warmtefront •Koufront •De passage van een koufront •Het occlusiefront •Bliksem •De onweerswolk •De donderdag •Neerslagvormen •Wind •De windstoot •Nachtvorst •Luchtverontreiniging •Natuurlijke luchtverontreiniging •Kunstmatige luchtverontreiniging •De ozonlaag •Zure regen
  Meer info
 2. Beta Natuurkunde voor het MAO deel B

  Beta Natuurkunde voor het MAO deel B

  € 44,50

  Inhoudsopgave:

  BLOK 1: Mechanica

  • Kinematica •Rust •Beweging •Baan •De eenparige beweging •Perioden •De eenparig versnelde beweging •De eenparig vertraagde beweging •Verkeer •Reactietijd •Remweg en remkracht
  • Cirkelbeweging •Rotatie •Rotatiefrequentie en omtreksnelheid •Overbrengingen •Frictieoverbrenging •Riem- en snaaroverbrenging •Tandwieloverbrenging •Kettingoverbrenging
  • Krachten •Krachten •Resultante •Krachtenparallellogram •Krachtendriehoek •Ontbinden van een kracht •Arbeid verricht door een kracht •Vermogen
  • Druk •Druk •Vloeistofdruk •Communicerende vaten •Capillaire vaten •Wet van Pascal •Hydraulische pers
  • Energie •Energie •Voorbeelden van energie •Omzetting van energie •Potentiële energie •Kinetische energie •Mechanische energie •Wet van behoud van energie

  BLOK 2: Elektriciteit

  • Magnetisme •Magnetisme •Het magnetisch veld •Elektromagnetisme •Gelijkstroombel •Relais •Draaispoelmeter •Gelijkstroommotor
  • Inductie •Inductie •Transformator

  BLOK 3: Energie

  • Warmte •Verbrandingswarmte •Rendement •Temperatuur •Fasen •Faseovergangen •Warmtetransport

  BLOK 4: Vocht in lucht

  • Luchtvochtigheid •Verdampen •Verzadigde en onverzadigde dampen •Absolute vochtigheid en verzadigingsvochtigheid •Relatieve vochtigheid •Psychrometer •Hygrometer •Mollierdiagram •Verwarmen en ventileren •Dauwpunt

  BLOK 5: Licht en geluid

  • Geluid •Inleiding •Trillingstijd •Frequentie •Uitwijking •Gedempte en ongedempte trillingen •Resonantie •Golven •Voortplantingssnelheid en golflengte •Transversale lopende golven •Longitudinale lopende golven •Geluid •Geluidssnelheid •Toonhoogte en sterkte •Gehoorgrens en pijngrens •Geluidshinder •Elektromagnetisch spectrum •Eigenschappen van enkele elektromagnetische golven •Verlichting en werkplek

  BLOK 6: Fysische informatica

  • Automatisering •Mechanisatie en automatisering •Blokschema •Soorten systemen
  Meer info
 3. Beta Natuurkunde voor het MAO deel C1

  Beta Natuurkunde voor het MAO deel C1

  € 31,50

  Inhoudsopgave:

  BLOK 1: Mechanica

  • Verticale beweging
  • Cirkelbeweging

  BLOK 2: Geluid en licht

  • Licht
  • Lichtbreking
  • Lenzen

  BLOK 3: Elektriciteit en magnetisme

  • Elektriciteit
  • Magnetisme

  BLOK 4: Atoom- en kernfysica

  • Straling
  Meer info
 4. Beta Natuurkunde voor het MAO deel C2

  Beta Natuurkunde voor het MAO deel C2

  € 29,00

  Inhoudsopgave:

  BLOK 1: Mechanica

  • Arbeid en vermogen
  • Verticale beweging
  • Botsingen
  • Cirkelbeweging

  BLOK 2: Geluid en licht

  • Licht
  • Lichtbreking
  • Lenzen

  BLOK 3: Elektriciteit en magnetisme

  • Magnetisme
  Meer info

   

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

4 artikel(en)