Hartelijk welkom
Winkelen: Subtotaal mandje:€ 0,00

Beta Natuurkunde voor het MAO deel B

Beta Natuurkunde voor het MAO deel B

Beschikbaarheid: In voorraad

Artikelnummer / ISBN: 9789076826813

€ 44,50

Presentexemplaar aanvragen

Inhoudsopgave:


BLOK 1: Mechanica • Kinematica •Rust •Beweging •Baan •De eenparige beweging •Perioden •De eenparig versnelde beweging •De eenparig vertraagde beweging •Verkeer •Reactietijd •Remweg en remkracht

 • Cirkelbeweging •Rotatie •Rotatiefrequentie en omtreksnelheid •Overbrengingen •Frictieoverbrenging •Riem- en snaaroverbrenging •Tandwieloverbrenging •Kettingoverbrenging

 • Krachten •Krachten •Resultante •Krachtenparallellogram •Krachtendriehoek •Ontbinden van een kracht •Arbeid verricht door een kracht •Vermogen

 • Druk •Druk •Vloeistofdruk •Communicerende vaten •Capillaire vaten •Wet van Pascal •Hydraulische pers

 • Energie •Energie •Voorbeelden van energie •Omzetting van energie •Potentiële energie •Kinetische energie •Mechanische energie •Wet van behoud van energie


BLOK 2: Elektriciteit • Magnetisme •Magnetisme •Het magnetisch veld •Elektromagnetisme •Gelijkstroombel •Relais •Draaispoelmeter •Gelijkstroommotor

 • Inductie •Inductie •Transformator


BLOK 3: Energie • Warmte •Verbrandingswarmte •Rendement •Temperatuur •Fasen •Faseovergangen •Warmtetransport


BLOK 4: Vocht in lucht • Luchtvochtigheid •Verdampen •Verzadigde en onverzadigde dampen •Absolute vochtigheid en verzadigingsvochtigheid •Relatieve vochtigheid •Psychrometer •Hygrometer •Mollierdiagram •Verwarmen en ventileren •Dauwpunt


BLOK 5: Licht en geluid • Geluid •Inleiding •Trillingstijd •Frequentie •Uitwijking •Gedempte en ongedempte trillingen •Resonantie •Golven •Voortplantingssnelheid en golflengte •Transversale lopende golven •Longitudinale lopende golven •Geluid •Geluidssnelheid •Toonhoogte en sterkte •Gehoorgrens en pijngrens •Geluidshinder •Elektromagnetisch spectrum •Eigenschappen van enkele elektromagnetische golven •Verlichting en werkplek


BLOK 6: Fysische informatica • Automatisering •Mechanisatie en automatisering •Blokschema •Soorten systemen

Details

Beta Natuurkunde is een natuurkunde methode die ontwikkeld is voor het middelbaar agrarisch onderwijs.

Bij het ontwikkelen van de methode zijn de eindtermen van de verschillende deelkwalificaties uit KS 2000+ als uitgangspunt genomen.